Sunday, March 28, 2010

Film Red Cliff II

RED CLIFF 2

Jenis Film : Action
Produser : Terence Chang, John Woo
   
Pemain : Tony Leung
    Takeshi Kaneshiro
    Zhang Fengyi
    Chang Chen
    Zhao Wei
    Hu Jun
   
Sutradara : John Woo
   
Penulis : John Woo
    Khan Chan
    Kuo Cheng

 

Download Film CD 1

Download Film CD 2

 

0 comments:

Post a Comment